Aluevalaistuksen kokonaistoimitukset

Toimitamme aluevalaistukset ”avaimet käteen” -periaatteella, jolloin toimitukseen sisältyy:

 • Suunnittelu
 • Mastot
 • Valonheittimet (Fastled 2 tai X-Tigua)
 • Mastokeskus ja tarvittavat liitäntälaite- tai riviliitinkotelot
 • Mastojen kokoonpano ja pystytys
 • Loppudokumentointi

Tilaajan vastuulla on hoitaa perustukset ja syöttökaapeli mastolle. Perustusten tekoa varten toimitamme piirustukset sekä valusapluunat lainaksi valua varten.

Masto kootaan ja kalustetaan täysin valmiiksi maston ollessa vielä vaakatasossa. Valmiiksi kalustettu masto nostetaan pystyyn autonosturilla. Masto kiinnitetään perustuksiin ja kytketään syöttökaapeliin.

 Mastot

 • Mastot ovat kotimaisia Aurajoki Pro Oy:n valmistamia ristikkomastoja.
 • Pintäkäsittely kuumasinkitys SFS-EN ISO 1461B mukaisesti.
 • Mastokorkeudet 18m, 24m, 30m ja 36m
 • Masto toimitetaan 6m:n lohkoissa.
 • Ristikkomastoista on valittavissa kevyt- tai raskasmasto riippuen valaisimien painosta ja tuulikuormasta.
 • Turvatikas on hitsattu rakenteeseen.
 • Valittavissa kolme erilaista turvanousuprofiilia.
 • Maston huippuun valittavissa useita erilaisia valaisimien kiinnitysorsia.
 • Huoltotaso maston sisä- tai ulkopuoleinen.
 • Perustuksien tekoa varten toimitamme laudoitus- ja raudoituskuvat.
 • Pulttikorin valusapluuna lainataan valutöiden ajaksi työmaalle.

Mastokeskus

Kalustamme maston tyveen asennettavan mastokeskuksen tilaajan toivomusten mukaan.

Referenssejämme mm.

 • UPM Kymmene Oyj; Kaukas, Kymi
 • Keitele Timber Oy; Keitele, Alajärven Saha, Kemijärven Saha
 • Stora Enso Oyj, Kaukopään tehtaat, Imatra
 • Metsä-Fibre Oy, Rauma
 • Kemin Satama
 • Terrafame Oy

 

 

Toteuta aluevalaistus helposti kokonaistoimituksena!

Pyydä tarjous:

Harri Koivumäki

 

 

Marko Valtonen

 • Puh. +358 10 778 2202
 • Gsm. +358 50 583 5894
 • marko.valtonen@tehdasvalo.fi